Selecteer een pagina

In deze tweede prachtige zachte vergadering van de nationale raad, hebben we getracht het kerndoel van Raadsvuur helder te verwoorden, zodat we dat kunnen belichamen om vervolgens uit te dragen.

*

Raadsvuur heeft als doel de oorspronkelijke netwerken van wijzen
met draagkracht te herstellen, zodat de oer wijsheid weer een
gerespecteerde plek krijgt in de samen-leving.

Vanuit een natuurlijke herordening worden we uitgenodigd om ons
rechtmatige plek in te nemen. Zodat we vanuit ons eigen kracht
bewust en transparant gaan samenwerken.

Alles wat vanuit hier op organische wijze ontstaat is in
overeenstemming met de komische orde en houdt zichzelf in stand,
waardoor een fundament ontstaat voor de Nieuwe Aarde.

*

Hieruit voort vloeide draagkracht voor deze landingspagina!

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!